* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
17-01-2022

🔥 Giải thưởng đua top Open: Tính số lần cs từ 14h CN 28/05 - 09h T4 07/06
★ Giải 1: 1.000.000 DMP + Trùng VIP Top 1 tuỳ chọn (Giới - Ngọc - Liên)P
★ Giải 2: 800.000 DMP + Trùng VIP Top 2 tuỳ chọn (Giới - Ngọc - Liên)P
★ Giải 3: 500.000 DMP + + Trùng VIP Top 3 tuỳ chọn (Giới - Ngọc - Liên) P
★ Giải 4-10: 500.000 DMPPTin tức khác

* TL Phục Sinh (Cs 2.9 hoài cổ) - Open vào 14h CN 28/05 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
8-5-2022
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
17-01-2022