* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
17-01-2022

🔥 Giải thưởng đua top Open: Tính số lần cs từ 14h CN 17/07 - 09h CN 27/07
★ Giải 1: 1.0M DMP + Trùng lâu giới
★ Giải 2: 800K DMP + Trùng lâu ngọc
★ Giải 3: 500K DMP + Trùng lâu liên
★ Giải 4 - 10: 500.000 DMPTin tức khác

* TL Phục Sinh (Cs 2.9 hoài cổ) - Open MC PS vào 14h CN 17/07 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
8-5-2022
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
17-01-2022